Педагогически персонал

Ивайло Марков – Директор, магистър по История и История на изкуството; магистър по Публична администрация

Златка Каловска – главен учител,  магистър, начален учител

Жени Желева – старши учител, магистър, начален учител

Мариянка Люцканова – старши учител, магистър, начален учител

Янка Кръстева – старши учител, бакалавър, начален учител

Тонка Айрянова – старши възпитател в начален етап, професионален бакалавър

Антонина Минчева – младши възпитател в начален етап, бакалавър

Ивка Стоянова – старши учител, магистър, учител по Математика, Физика и астрономия и Информационни технологии

Радостина Милкова – старши учител, магистър, учител по История и цивилизации, География и икономика и Английски език

Деана Вълчева – учител, магистър, учител по Български език и литература

Ангелина Ангелова – учител, бакалавър, учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

Росица Бурбунова – завеждащ, административно-техническа служба

Златка Лалева – огняр

Тодорка Вълчева – хигиенист