„ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ В ДУШИТЕ НИ“

На 17.04.2014г. 111

 В  ОУ „ Христо Ботев” с. Маринка

ЦМДТ „АМАЛИПЕ“

и Училищно настоятелство при

ОУ „ Христо Ботев” с. Маринка

 се проведе

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ:

„ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ В ДУШИТЕ НИ“

 Със следващата презентация ще ви покажем акценти от основните моменти: