МОСВ – ПУДООС

През учебната 2012/2013 г. ОУ "Христо Ботев" взема участие по проект от Националната Кампания "Чиста Околна Среда" с наименование "Обичам природата и аз участвам" на МОСВ – ПУДООС.

В двора на училището се създаде естетичен екокът, в който се монтираха пейки и пет дървени конструкции-стойки, на  които бяха закрепени информационни табла  със синтезирана информация за природните забележителности или защитени местности, растения и животни, които се срещат на територията на трите села – Маринка, Извор, Твърдица. Една от дървените стойки е празна и е предназначена ученици да представят свой интерсни снимки, направени на околния свят в свободното им време. Централно място в облагородяването на дворния терен заема кръгът, който е с диаметър около девет метра. Ученици и учители го засяха с различни цветя. Кръгът получи своята завършеност след като бе обграден с декоративна дървена оградка. Беше засадена храстовидна растителност по краищата на правоъгълния терен, както и поставени къщички за птици на близките дървета, а поставената озеленена арка е и като символ за порта пред подстъпите на ПП  "Странджа".