Проект за средищни училища

В ПИГ Маринка и Извор учим, творим и играем заедно!
В презентациите са отбелязани моменти от  занятията ни по „Самоподготовка“, „Дейности по интереси“ и „Спорт и отдих“

ПИГ – с. Маринка

ПИГ с. Извор

 сред природата